Новоборівська громада

Житомирська область, Житомирський район

Реєстр усіх послуг

01-01. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА01-02. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


01-03. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-01. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ / ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-02. ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-03. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-04 ВИДАЧА ДОВІДКИ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-05. ВНЕСЕННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗМІНУ НУМЕРАЦІЇ БУДИНКІВ, ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ (ПРОСПЕКТІВ, БУЛЬВАРІВ, ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ, КВАРТАЛІВ ТОЩО ), НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-06. ДОВІДКА ПРО ТЕ, ДЕ ТА З КИМ БУВ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПОМЕРЛИЙ НА ДЕНЬ СМЕРТІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-07. ДОВІДКА, ЩО ДИТИНА НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА РАЗОМ З ОДНИМ З БАТЬКІВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


02-08. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО СКЛАД СІМ’Ї АБО ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


04-01. ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ (КРІМ СЕКРЕТНОГО) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


04-02. СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ (КРІМ СЕКРЕТНОГО)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 


04-03. ВИДАЧА ДУБЛІКАТА ПОСВІДЧЕНОГО ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДОКУМЕНТА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 


04-04. ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ) ДОКУМЕНТА І ВИПИСКИ З НЬОГО 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


04-05. ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ НА ДОКУМЕНТІ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


04-06. ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, ПРИРІВНЮВАНИХ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ, КРІМ ДОВІРЕНОСТЕЙ НА ПРАВО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, ДОВІРЕНОСТЕЙ НА УПРАВЛІННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА ДОВІРЕНОСТЕЙ НА КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-01. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З МЕТОЮ ПЕРЕДАЧІ У ВЛАСНІСТЬ, В ОРЕНДУ, В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-02. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-03. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-04. ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-05. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)) В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-06. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-07. НАДАННЯ ПОГОДЖЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-08. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-09. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕНЬ РАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-11. ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-12. ВИДАЧА ОРДЕРА НА ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-13. ВСТАНОВЛЕННЯ (ПОГОДЖЕННЯ) РЕЖИМУ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-14. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-15. НАДАННЯ В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА (ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-16. НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ТЕ, ЩО ЗАЯВНИК ПРОЖИВАВ ТА ВІВ СУМІСНЕ ГОСПОДАРСТВО З ПОМЕРЛИМ НА ДЕНЬ ЙОГО СМЕРТІ І ПРОТЯГОМ 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ СМЕРТІ ОСОБИ І Є КОРИСТУВАЧЕМ ЖИТЛА ПОМЕРЛОГО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-17. НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ТЕ, ЩО ЖІНКА НАРОДИЛА ТА ВИХОВАЛА  5 І БІЛЬШЕ ДІТЕЙ ДО 6-РІЧНОГО ВІКУ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-18. НАДАННЯ РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ДИТИНИ-СИРОТИ,  ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-19. НАДАННЯ ЗГОДИ НА РОЗМІЩЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА МІСЦЬ ЧИ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ, СФЕРА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯКИХ ВКЛЮЧАЄ ВІДПОВІДНУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОДИНИЦЮ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-20. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ФОРМА 3ДФ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-21. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО СКЛАД СІМ’Ї ПРИЗОВНИКА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-22. НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-23. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-24. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ЧЛЕНСТВО В ОСОБИСТОМУ СЕЛЯНСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  (ОСГ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-25. ВИДАЧА (ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-26. ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС (ТИМЧАСОВИХ СПОРУД) ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-27. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТС (ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ) ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-29. ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАЧНИХ/САДОВИХ БУДИНКІВ У ЖИТЛОВІ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-30. ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА (НАЗВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


06-31. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-01. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-02. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШИХ (ВІДМІННИХ ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ) РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-03. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-04. ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-05. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-06. СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-07. СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-08. СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


07-09. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-01. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-02. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-03. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-04. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-05. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-06. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-07. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-08. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-09. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЕМ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-12. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-13. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ (КРІМ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-15. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-16. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


08-17. ВИДАЧА ВИТЯГУ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь