ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Дата: 30.08.2019 11:36
Кількість переглядів: 2742

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.    Планована діяльність:
Видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату шляхом застосування технологічного комплексу (ГЗК) з переробки та збагачення руд.
До складу Валки-Гацківського гірничо-збагачувального комплексу входять: кар’єр із внутрішніми відвалами, дренажними канавами та системою гідротранспорту, збагачувальна фабрика первинного збагачення, система оборотного водопостачання для подачі води на фабрику та гідромонітори а також об’єкти допоміжного та обслуговуючого призначення.
Для реалізації планованої діяльності передбачається здійснити:
-    зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;
-    внесення змін до спеціального дозволу №2578 від 19.10.2001 з метою залучення до промислової розробки запасів титанових руд Валки-Гацківського родовища, промислове значення яких не визначено, шляхом розширення меж ділянок спеціального дозволу та переоцінки їхніх запасів, відповідно до абзацу 2, пункту 3.9. протоколу ДКЗ України від 25.06.2015 №3384-ДСК;

2. Суб'єкт господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ», код ЄДРПОУ 31280048 Адреса: 12110 Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1а. Телефон: (0412) 55-92-54.
E-mail: [email protected]

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044 206-20-89). Електронна адреса: [email protected].


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Висновок з оцінки впливу на довкілля. Видається Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 35 робочих днів з 22 серпня по 10 жовтня 2019 року. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 10 вересня 2019 року о 10:00 год. в приміщенні Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 11, смт. Нова Борова, Хорошівський район,  Житомирська область.
6. Уповноважений центральний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044  206-20-89). Електронна адреса: [email protected].

7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044  206-20-89). Електронна адреса: [email protected].
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 262 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

a) ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ», смт. Іршанськ, Хорошівський р-н Житомирська обл., вул. Шевченка, 1-а; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 08:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Пакіна Ю.О.
b) Лісівщинська сільська рада, с. Лісівщина Коростенський р-н Житомирська обл., вул. Житомирська, 48; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 08:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Матвієнко Н.В.
c) Новоборівська селищна рада, смт. Нова Борова Хорошівський р-н Житомирська обл., вул. Незалежності, 9а; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 08:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Рудюк Г.Л.

 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Видобування, переробка, збагачення титанових руд Ісаківської та Південної ділянок Межиріченського родовища для отримання ільменітового концентрату шляхом застосування технологічного комплексу (ГЗК) Межирічного родовища ільменіту з переробки та збагачення руд.
До складу підприємства входять:
- гірничо-збагачувальний комплекс «Ісаківський» у складі: кар’єр на Ісаківській ділянці Межирічного родовища (з наступним переходом на Південну ділянку) з внутрішніми відвалами, дренажними канавами і системою гідротранспорту руди гірничозбагачувального комплексу; фабрика первинного збагачення «Ісаківська»; ПС 35/6 кВ «МГЗК»; станції оборотної води для подачі на фабрику та гідророзмив; а також об’єкти допоміжного та обслуговуючого призначення;
- гірничо-збагачувальний комплекс «Південний» у складі: кар’єр на Південній ділянці Межирічного родовища з внутрішніми відвалами, дренажними канавами і системою гідротранспорту руди гірничозбагачувального комплексу; станції оборотної води для подачі на фабрику та гідророзмив; фабрика первинного збагачення «Південна»; а також об’єкти допоміжного та обслуговуючого призначення;
-доводочна фабрика «Південна» з випуску товарного ільменітового концентрату; а також об’єкти допоміжного та обслуговуючого призначення.
Також в склад об’єктів планової діяльності входять:
- існуюче хвостосховище, яке на даний час є заповнене і не експлуатується;
- прирейкова база, на якій відбувається навантаження і відправлення споживачам концентрату ільменітового та інших вантажів (крім небезпечних).
Для реалізації планованої діяльності також передбачається виконати:
- розширення площі спеціального дозволу №2694 від 03.06.2002 та залучення до розробки титанових руд Ісаківської та Південної ділянок Межирічного родовища, апробованих пунктом 1.5. протоколу ДКЗ України №3813-ДСК від 31.01.2017;
- зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для потреб підприємства.
Передбачена одночасна робота двох комплексів на запасах Ісаківської та Південної ділянки Межирічного родовища.
2.  Суб'єкт господарювання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 30597936 Адреса: 12110 Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1а. 
Телефон: +38 (0412) 559254.
E-mail: [email protected]

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044 206-20-89). Електронна адреса: [email protected].

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Висновок з оцінки впливу на довкілля. Видається Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:
Тривалість громадського обговорення становить 35 робочих днів з 22 серпня по 10 жовтня 2019 року. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 10 вересня 2019 року о 10:00 год. в приміщенні Будинку культури за адресою: вул. Незалежності, 11, смт. Нова Борова, Хорошівський район,  Житомирська область.
6. Уповноважений центральний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044  206-20-89). Електронна адреса: [email protected].

7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:
Міністерство екології та природних ресурсів України, Відділ оцінки впливу на довкілля - вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Контактна особа - Шимкус Марина Олександрівна. Тел. (+38 044 206-20-89). Електронна адреса: [email protected].
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 212 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

a) ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК», смт. Іршанськ, Хорошівський р-н Житомирська обл., вул. Шевченка, 1-а; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 08:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Дем′янчук О.В.
b)  Іршанська селищна рада, смт. Іршанськ Хорошівський р-н Житомирська обл.,
вул. Гулія, 7; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 09:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Рак А.Б.
c) Новоборівська селищна рада, смт. Нова Борова Хорошівський р-н Житомирська обл., вул. Незалежності, 9а; період та час для ознайомлення: 22.08-10.10.2019; 08:00-17:00 в робочі дні; контактна особа Рудюк Г.Л.

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.