Новоборівська громада

Житомирська область, Хорошівський район

Звіт за І півріччя 2016

 НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Пояснювальна записка до звіту

«Про виконання селищного бюджету Новоборівської ОТГ

за I півріччя 2016 року»

Загальна характеристика виконання бюджету

Бюджет ОГТ Новоборівської селищної ради   на   2016   рік   розроблено   відповідно   до Конституції України, Бюджетного та   Податкового   кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування",  Закону  України      "Про  Державний  бюджет  України  на  2016 рік ".

Бюджет  селища  на  2016  рік  затверджений  по  доходах    в  сумі  20 408,200 тис. грн., по   видатках   в   сумі   20 408,200   тис. грн. Обсяг   доходів   загального   фонду   бюджету визначено   в   сумі   20 263,200 тис. грн., спеціального   фонду  бюджету – 145,000 тис. грн.. Обсяг  видатків  загального  фонду    визначений  в  сумі  20 263,200  тис. грн.,  спеціального фонду  бюджету  в  сумі  145,000  тис. грн.  Установлено  розмір  оборотної  касової  готівки селищного бюджету ОТГ  в  сумі   20,0 тис. грн.

Протягом   звітного   періоду   рішеннями   3 сесії   селищної ради від 12.01.2016, 4 сесії селищної ради від 25.02.2016, 5 сесії селищної ради від 19.04.2016, 6 сесії селищної ради від07.06.2016 та 7 сесії селищної ради від 08.07.2016 проведено  уточнення  планових  показників селищного бюджету  , в тому  числі  за  рахунок  перевиконання селищного бюджету за 6 м-в 2016 р. на суму 1 000,000 тис.грн., затвердження  дефіциту  бюджету (спрямуввання вільних  залишків станом  на  01.01.2016р.) на суму 34,5 тис. грн., трансфертів з державного бюджету на суму 4 993,000 тис. грн. та за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету. та затвердження  розміру резервного  фонду бюджету на 2016  рік  в  сумі  30,0 тис. грн.

Аналіз  виконання доходної частини загального і  спеціального  фондів місцевого бюджету за І півріччя 2016 року.

За І півріччя 2016   року   до   селищного бюджету ОТГ    зараховано 15 699,071 тис. грн.,  що  складає 109,3% плану звітного періоду та на 14 470,487 тис. грн. більше ніж за 2015 рік, в тому числі до загального  фонду надійшло  15 278,091 тис. грн.  доходів, або 109,3% запланованого обсягу, в порівнянні із відповідним періодом минулого року їх отримано на 14 419,593тис. грн. більше, основною причиною є збільшення надходжень трансфертів на 10 505,500 тис. грн.  та податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 174,079 тис. грн.

За  звітний  період  до  загального  фонду  селищного  бюджету ОТГ    базова  дотація надійшла в сумі 1 443,000тис. грн., тобто 100,0%,. Субвенції отримано     9 062,500 тис. грн., або  100%  бюджетних    призначень    звітного    періоду,  в  тому  числі  освітньої  субвенції 4 880,200 тис. грн. та медичної субвенції  2 525,700 тис. грн., на формування інфраструктури ОТГ  1 559,100 тис.грн.,іншої субвенції 97,500 тис.грн.

Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду  4 772,951 тис. грн.,  що  становить  137,4%    прогнозу  звітного  періоду.  В    порівнянні    із    відповідним періодом минулого  року отримано на 20 940,4 тис. грн. більше податкових і неподаткових платежів, в основному за рахунок збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних   осіб   на        2 174,079   тис.   грн.,   акцизного   податку   з   реалізації   суб’єктами господарювання   роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 225,555 тис. грн. та плати за землю на  1 584,3445тис. грн.

За І півріччя 2016 року забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

Найбільшу   питому   вагу   в   надходженнях загального фонду   займає   податок   на доходи  фізичних  осіб (52,3%) та податок на майно (18,5%).

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, , плати за землю та єдиного податку) За січень – червень 2016 року до селищного бюджету зараховано 2 168,561 тис. грн. місцевих податків , або 140,2% планового показника, в тому числі:

-    податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 22,824 тис. грн.;

-     плати за землю – 1 561,521 тис. грн.;

-    Єдиний податок – 584,216 тис.грн.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зараховано 22,8 тис. грн., в порівнянні із відповідним періодом 2015 року надійшло на 19,6 тис. грн. більше.

Плати за землю отримано 1561,521 тис. грн. В порівнянні із минулим роком надходження   збільшились   на   1 079,518   тис.   грн.,   основною   причиною   є   індексація нормативно  грошової  оцінки  землі,  яка  використовується  при  визначенні  податку  та орендної плата (коефіцієнт індексації в 2016 році – 1,433).

За  І  півріччя  2016  року  до  селищного  бюджету  ОТГ  зараховано  584,2  тис.  грн. єдиного податку, що на 193,2 тис. грн. більше планового показника. В порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 341,538 тис. грн., основною причиною є збільшення надходжень від платників першої групи (з 1 січня 2016 року ставка податку для платників єдиного податку першої групи становить 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Крім того Законом України № 909 від 24.12.2015 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році " внесені зміни до Податкового кодексу України, яким збільшено ставки єдиного податку для платників третьої групи.

За І півріччя 2016 року  бюджет Новоборівської селищної ради ОТГ  отримав 420,980 тис. грн. доходів спеціального фонду,   що   складає   108,2%   затвердженого розпису на січень-червень 2016 року.

У доходах   спеціального   фонду   найбільшу   питому     вагу   займають власні надходження   бюджетних   установ   (87,3%), їх отримано в сумі 189,180 тис. грн., тобто 110,6% від  обсягу визначеного  на  І півріччя 2016 року.

Відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін Законом України №918 –VIII від 24.12.2015 р. "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку" з 1 січня 2016 року до спеціального фонду міського бюджету став зараховуватись екологічний податок.

За 6 місяців 2016 року екологічного податку надійшло 13,605 тис. грн.

Видатки

Видатки    селищного  бюджету  за  І  півріччя  2016  року  виконано  в  цілому  у  сумі 12 499,360 тис. грн., що складає 84 % до річного  плану.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій головних  розпорядників коштів селищного бюджету.

По загальному фонду   видаткова частина бюджету   складає 12 070,394   тис.грн., при плані звітного періоду 13 934,273 тис. грн., або виконана на 87% річного плану. Видатки спеціального  фонду склали  428,426 тис. грн., або 48% річного плану.

Протягом І півріччя із селищного    бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування   захищених статей,   на   які   направлено 8 655,638 тис. грн., або 87,6 % від обсягу загального  фонду

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі  по термінах  виплат. Простроченої кредиторської заборгованості  немає.

Виплата енергоносіїв  проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

На  фінансування  соціально-культурної  сфери  ОТГ із загального фонду  направлено тис. грн.,12 070,396 або 86,8 % загального  фонду бюджету, в тому числі на:

-    освіту – 7 457,731 тис. грн., або  86% від  уточненого плану на І півріччя;

-    соціальний   захист   та   соціальне   забезпечення – 109,4 тис. грн., або 92%   від уточненого плану на І півріччя;

-    культуру – 661,136 тис. грн., або 87 % від уточненого плану на І півріччя;

-    фізичну   культуру   і   спорт – 16,4 тис. грн., або 82 % від уточненого плану на І півріччя;

-    Місцеву пожежну охорону -165,310 тис.грн, або 91% від уточненого плану на І півріччя.

-    Органи місцевого самоврядування -966,534 тис.грн.або 85 % від уточненого плану на І півріччя.

На житлово-комунальне господарство та благоустрій сіл,селищ направлено   153,233 тис. грн., що  становить 70 % від плану звітного  періоду видатків  загального  фонду.

Спеціальний  фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період склали  428,426 тис.грн.

КТКВ 170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

Загальний фонд.

На   ремонт   та   утримання   автомобільних   доріг   з селищного  бюджету  направлено  14,4  тис.грн,  що  відповідає  плановим  призначенням звітного періоду.Кошти були використані на поточний ремонт доріг, грейдеровку, відсипку вулиць.

 

       Начальник відділу бухгалтерського обліку

та фінансової звітності- головний бухгалтер                                              Л.С. Цюпа

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь