Новоборівська громада

Житомирська область, Хорошівський район

«Про виконання селищного бюджету Новоборівської ОТГ за 9 місяців 2016 року»

НОВОБОРІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

Пояснювальна записка до звіту

«Про виконання селищного бюджету Новоборівської ОТГ

за 9 місяців 2016 року»                                                                  

Загальна характеристика виконання бюджету

 

Бюджет ОГТ Новоборівської селищної ради  на  2016  рік  розроблено  відповідно  до Конституції України, Бюджетного та  Податкового  кодексів України, Закону України "Про місцеве самоврядування",  Закону  України        "Про  Державний  бюджет  України  на  2016  рік ".   

Бюджет  селища  на  2016  рік зі змінами та доповненнями, затверджений  по  доходах    в  сумі  29 787,500 тис. грн.,  по  видатках  в  сумі  30 865,300 тис. грн. Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначено  в  сумі  29 424,500 тис. грн., спеціального  фонду  бюджету – 363,000 тис. грн..  Обсяг  видатків  загального  фонду    визначений  в  сумі  24 774,070  тис. грн.,  спеціального  фонду  бюджету  в  сумі  6 091,230  тис. грн.  Установлено  розмір  оборотної  касової  готівки селищного бюджету ОТГ  в  сумі   20,0 тис. грн.

Протягом  звітного  періоду  рішеннями  3 сесії  селищної ради від 12.01.2016, 4 сесії селищної ради від 25.02.2016, 5 сесії селищної ради від 19.04.2016, 6 сесії селищної ради від 07.06.2016 , 7 сесії селищної ради від 08.07.2016 та 8 сесії селищної ради від 09.08.2016р, проведено  уточнення  планових  показників селищного бюджету  , в тому  числі  за  рахунок  перевиконання селищного бюджету за 6 м-в 2016 р. на суму 1 000,000 тис.грн., затвердження  дефіциту  бюджету (спрямування вільних  залишків станом  на  01.01.2016р.) на суму 316,7 тис. грн., затвердження  розміру  резервного  фонду  бюджету  на  2016  рік  в  сумі  30,0 тис. грн.

Аналіз   виконання доходної частини  загального  і  спеціального  фондів місцевого бюджету за 9-ть місяців 2016 року.

За 9-ть місяців 2016  року  до  селищного бюджету ОТГ   зараховано 21 788,718 тис. грн.,  що  складає 107,1% плану звітного періоду та на 20 017,418 тис. грн. більше ніж за 2015 рік, в тому числі до загального  фонду надійшло  21 264,888 тис. грн.  доходів, або 107,1% запланованого обсягу, в порівнянні із відповідним періодом минулого року їх отримано на 19 875,448тис. грн. більше, основною причиною є збільшення надходжень трансфертів на 13 788,658 тис. грн.  та податку та збору на доходи фізичних осіб на 3 451,441 тис. грн.

За звітний період до загального фонду селищного бюджету ОТГ  базова дотація надійшла в сумі 2 164,500тис. грн., тобто 100,0%,. Субвенції отримано    13 830,500 тис. грн., або 100% бюджетних  призначень  звітного  періоду, в тому числі освітньої субвенції 6 542,500 тис. грн. та медичної субвенції  3 844,800 тис. грн., на формування інфраструктури ОТГ 3 118,200 тис.грн.,іншої субвенції 97,500 тис.грн., та субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економічного розвитку окремих територій – 227,500грн.

Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 7 416,141 тис. грн., що становить 123,3%  прогнозу звітного періоду. В  порівнянні  із  відповідним періодом минулого  року отримано на 6 108,8 тис. грн. більше податкових і неподаткових платежів, в основному за рахунок збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 3 451,441 тис. грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 342,261 тис. грн. та плати за землю на  1 637,878тис. грн.

За 9-ть місяців 2016 року забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

Найбільшу  питому  вагу  в  надходженнях загального фонду  займає  податок  на  доходи  фізичних  осіб  (52,3%) та податок на майно (18,5%).

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податки (податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, , плати за землю та єдиного податку) За січень – вересень 2016 року до селищного бюджету зараховано 2 454,322 тис. грн. місцевих податків , або 120,0% планового показника, в тому числі:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 44,360 тис. грн.;
  •  плати за землю – 2 406,692 тис. грн.;
  • Єдиний податок – 921,783 тис.грн.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зараховано 44,4 тис. грн., в порівнянні із відповідним періодом 2015 року надійшло на 36,9 тис. грн. більше.

Плати за землю отримано 2 406,692 тис. грн. В порівнянні із минулим роком надходження збільшились на 1 630,878 тис. грн., основною причиною є індексація нормативно грошової оцінки землі, яка використовується при визначенні податку та орендної плата (коефіцієнт індексації в 2016 році – 1,433).

За 9-ть місяців 2016 року до селищного бюджету ОТГ зараховано 921,783 тис. грн. єдиного податку, що на 331,8 тис. грн. більше планового показника. В порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 548,335 тис. грн., основною причиною є збільшення надходжень від платників першої групи (з 1 січня 2016 року ставка податку для платників єдиного податку першої групи становить 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Крім того Законом України № 909 від 24.12.2015 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році " внесені зміни до Податкового кодексу України, яким збільшено ставки єдиного податку для платників третьої групи.

За 9-ть місяців 2016 року  бюджет Новоборівської селищної ради ОТГ  отримав 523,830 тис. грн. доходів спеціального фонду,  що  складає  108%  затвердженого розпису на січень-вересень 2016 року.

У доходах  спеціального  фонду  найбільшу  питому   вагу  займають власні  надходження  бюджетних  установ  (87,3%), їх отримано в сумі 284,479 тис. грн., тобто 106,5% від  обсягу визначеного  на  9 місяців 2016 року.

Відповідно до Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін Законом України №918 –VIII від 24.12.2015 р. "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку" з 1 січня 2016 року до спеціального фонду міського бюджету став зараховуватись екологічний податок.

За 9 місяців 2016 року екологічного податку надійшло 19,633 тис. грн.

Видатки

Видатки  селищного бюджету за 9-ть місяців 2016 року виконано в цілому у сумі 21 221,887 тис. грн., що складає 81 % до річного  плану.  Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій  розпорядників коштів селищного бюджету.   

По загальному фонду  видаткова частина бюджету  складає 16 458,402 тис.грн., при плані звітного періоду 20 285,995 тис. грн., або виконана на 81% річного плану. Видатки  спеціального  фонду  склали  4 763,485 тис. грн., або 82%  річного плану.

Протягом 9-ти місяців 2016р. із селищного  бюджету ОТГ в першу чергу проводилось фінансування  захищених статей,  на  які  направлено 11 738,711 тис. грн., або 81,6 % від обсягу загального  фонду 

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в повному обсязі  по термінах  виплат. Простроченої кредиторської  заборгованості  немає.

Виплата енергоносіїв  проведена в повному обсязі до фактичних нарахувань.

На  фінансування  соціально-культурної  сфери  ОТГ із загального фонду  направлено  тис. грн.,16 458,402 або 81,0 % загального  фонду бюджету, в тому  числі на :

  • освіту – 9 630,915 тис. грн., або  78% від  уточненого плану на 9 місяців 2016р.;
  • центр первинної медико-санітарної допомоги-302,957 тис.грн.,або 54% від уточненого плану на 9 місяців2016р.;
  • соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення – 171,8 тис. грн., або 79%  від  уточненого плану на 9 місяців;
  • культуру – 892,463 тис. грн., або 83 % від уточненого плану на 9 місяців;
  • фізичну  культуру  і  спорт – 16,4 тис. грн., або 82 % від уточненого плану на 9 місяців.
  • Місцеву пожежну охорону -237,299 тис.грн, або 95% від уточненого плану на 9 місяців.
  • Органи місцевого самоврядування – 1 485,245 тис.грн.або 84 % від уточненого плану на 9 місяців.

        На житлово-комунальне господарство та благоустрій сіл,селищ направлено  186,324 тис. грн., що  становить 79 % від плану  звітного  періоду видатків  загального  фонду.

Спеціальний  фонд

Видатки спеціального фонду за звітний період  склали  4 763,485 тис.грн.

                                                                     КТКВ 170703

Видатки на проведення  робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

      На ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності з селищного бюджету та за рахунок коштів субвенцій з ДБ МБ направлено 1 707,879 тис.грн, що відповідає плановим призначенням звітного періоду.Кошти були використані на поточний ремонт доріг, грейдеровку, відсипку вулиць(Паркова,ПривокзальнаПушкіна,Іршанська смт.Нова Борова та внутрішніх громад Кропивня,Небіж,Фасова) ,капітальний ремонт вул.Незалежності,Сонячна.

КТКВ 200200

Охорона та раціональне використання земель.

        Проведені роботи по реконструкції гідроспоруди с.Кропивня в сумі 257,7тис.грн.

КТКВ 150101

Капітальні видатки

          Завершено будівництво спортивного майданчика загальна вартість робіт 695,696тис.грн.

КТКВ 070101

Дошкільні заклади освіти

Проведено капітальний ремонт приміщення Новоборівського ЦРД «Сонечко» на суму 169,771тис.грн.

КТКВ 070201

Загальноосвітні навчальні заклади

Проведено реконструкція котельні Кропивнянської ЗОШ 1-3ступенів на суму 781,858тис.грн.

КТКВ 10116

Органи місцевого самоврядування

Проведено капітальний ремонт санвузла в приміщенні селищної ради на суму 68,3тис.грн.

КТКВ 110201

Бібліотеки

Проведено реконструкцію частини приміщеннь бібліотеки для розміщення відділу освіти на суму 303,7тис.грн.

Виконання видатків

Аналіз доходів

 

       Начальник відділу бухгалтерського обліку

       та фінансової звітності - головний бухгалтер                                           Л.С.Цюпа

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь